Eğitimler

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ MEB ONAYLI STRATEJİK YÖNETİM UZMANLIK EĞİTİMİ

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ MEB ONAYLI STRATEJİK YÖNETİM UZMANLIK EĞİTİMİ

İşletmelerin güçlü ve rekabetçi özellikleri yönetimde yer alan tüm birimlerin strateji üretme gücü ile doğru orantılıdır.

Yöneticiler kendilerini geliştirerek, işletmenin içinde bulunduğu sektör dinamikleri ve sermaye yapısına uygun stratejiler üreterek kurumlarına rekabetçi bir yapı kazandırmaya uygun kararlar vermelidir.

Stratejik yönetim eğitimi, yöneticilere finansal kararlar ve insan kaynakları yönetimi alanında beceri kazandırarak onları doğru strateji üretme konusunda yetkinleştirmeyi amaçlamaktadır.

Kimler Katılmalı?

Üst düzey yönetime hazırlanan yöneticiler, ilk kademe yöneticiler, uzmanlıktan yönetime geçmek için kariyeri geliştirilenler ve işletmede yönetsel süreçler içinde stratejik düşünme ve hedeflere ulaşma için kendini geliştirmek isteyen çalışanlar yöneticilik eğitimi alabilirler.

 

  28 - 29 Mart 2019 / Cumartesi - Pazar - Kadıköy - Fiyat: 1.050 TL + KDV

 

Kazanımlar

 • Koçluk ve Liderlik Yapabilme Yetkinliği
 • İnsan Kaynaklarında Yetkin Yönetimsel Beceriler
 • Finansal Karalarda Yetkinlik Kazanma
 • Problem Çözme ve Karar Verme Becerileri

Stratejik Yönetim Eğitimi İçeriği

Yönetim Becerileri Geliştirme Teknikleri

 • Yönetici Yetkinlikleri
 • Yöneticinin İletişim Yetkinliği
 • Yönetimde Liderlik Özellikleri
 • Takım İlişkisinde Liderlik
 • Durumsal Liderlik
 • Kuşak Değişikliği ve Koçluk Becerileri
 • İnsan Kaynaklarını Etkin Yönetme

Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri

 • Problemi Tanımlama
 • Sebep – Sonuç İlişkisi ve Problem Çözme
 • Problemde Kök Sebep Araştırması
 • Çözüm Odaklı İnteraktif Yaklaşım
 • Karar Vermede Zihin Haritası Tekniği

Yöneticiler İçin Finansal Süreçler

 • Finansal Tabloları İnceleme Becerisi
  • Bilançonun İncelenmesi ve Okunması
  • Nakit Akış Tablosu,
  • Gelir Tablosu
 • Finansal Tablolarda Dip Notların Analizi
 • Finansal Oranlar (Rasyolar)
 • Cari Oran
 • Likitide Oran
 • Nakit Oran
 • Karlılık Göstergeleri
 • Sağlamlık Göstergeleri
 • Finansal Tehlike İşaretleri
 • Şirket (Hisse Değerinin) Hesaplanması

Yöneticiler İçin İnsan Kaynakları Süreçleri

 • Maliyet Düşürme Aracı Olarak Alt İşveren İlişkileri
 • İş Sözleşmesinin Düzenlenmesinde ve Feshinde Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler
 • İş ve Sosyal Güvenlik Yasalarında Yöneticinin Bilmesi Gereken Uygulamalar ve Cezalardan Korunma Yolları
google plus  facebook  twitter  linkedin 

 

Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. 4/25 Kadıköy - İstanbul

(Hilton Double Tree Otel Yanı)

Telefon: 0216 372 16 52

mail: egitim@akademikplatform.com.tr - info@akademikplatform.com.tr