Eğitimler

FİNANS EĞİTİMİ (MEB ONAYLI & UZMANLIK SEVİYESİ)

FİNANS EĞİTİMİ (MEB ONAYLI & UZMANLIK SEVİYESİ)

Globalleşen dünyada sosyal, siyasi ve ekonomik yapılar çok hızlı değişmekte, gelişmekte ve büyümektedir. Bu hızlı değişim içerisinde işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri, finansal yapılarını sağlam bir şekilde oluşturmalarına, bu yapıyı koruma ve güçlendirmelerine bağlıdır. Finans eğitimi finans bölümü yöneticilerinin, finansal yönetime ilişkin tüm konularını bilmeleri, doğru olarak uygulamaları ve kalıcı finansal sistem kurmalarında gerekli donanımı sağlamaktadır.

Finansta uzmanlaşmak isteyenlerin  finansal analiz konusunda yetkinlikleri gelişmektedir. Finans yönetimi eğitimi uygulamaya yönelik örnekler ile zenginleştirilmiştir. Dolayısı ile hazırladığımız bu finans kursu, firmaların finans departmanlarında çalışan ve bilgilerini arttırarak sorumluluklarını daha iyi yerine getirmek isteyen ya da kariyerine aldığı finans eğitimi ile finans uzmanı olarak devam etmek isteyenlere yönelik olarak düzenlenmiş uygulamalı bir finans uzmanlık eğitimidir.meb onaylı eğitim

Finans Kursu'na Kimler Katılmalı?

Finans alanında çalışan uzmanlar, orta kademe yöneticiler, yönetici adayları, girişimciler, finans sektöründe kariyer yapan ve yapmak isteyen çalışanlar ve ilgili konuda eğitim alan öğrenci ve mezunlar

 

Süre:01 - 09 Şubat 2020 / 4 Gün Cts. - Pz. 10.00 - 17.30  Kadıköy Fiyat:1.500.- TL+KDV %8

 

Finans Eğitimi'nin Kazanımları Nelerdir?

İşletmelerde finansal süreçlerin farkına varmak, işlemleri yapmak, mali tabloları ve bütçeleri hazırlamak , finansal kaynakların saptanması ve analizi ve işletme sermaye yönetimi ve  analizini uygulamalarla öğrenmek ve uygulayabilmek

Program Sonunda Katılımcılara, MEB Onaylı Finansal Yönetim Sertifikası ve Akademik Platform Uzmanlık Sertifikası,eğitim dokümanları verilmektedir.

 
BAŞLANGIÇ TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
EĞİTİM GÜN ve SAATLERİ
EĞİTİM YERİ
EĞİTİM ÜCRETİ
TAKSİTLENDİRME
İLETİŞİM BİLGİLERİ
HAFTA SONU
01 Şubat 2020
09 Şubat 2020
Cumartesi – Pazar
10.00 – 16.00
Kadıköy/İSTANBUL
Hilton (Double Tree) Yan Bina
1500.-TL + KDV%8
World ve Bonus’a 5 eşit taksit
0216 372 1652 egitim @akademikplatform.com.tr
HAFTA İÇİ
06 Şubat 2020
09 Şubat 2020
Perş. - Cuma - Cts. - Pazar
09.30 – 18.30
Kadıköy/İSTANBUL
Hilton (Double Tree) Yan Bina
1500.-TL + KDV%8
World ve Bonus’a 5 eşit taksit
0216 372 1652 egitim @akademikplatform.com.tr

FİNANS EĞİTİMİ İÇERİĞİ

FİNANS YÖNETİMİNE GİRİŞ

Finansal Yapının İşlevleri

Finans Sisteminin Temelleri ve İşleyişi

Finans Yönetiminin Temel Fonksiyonları

Türkiye'de Finansal Sistem

Finans Yöneticisinin Görevleri

Nakit Ve Tahakkuk Bazlı Hareketler, Büyüklükler

Temel ve Yardımcı Mali Tablolar Aracılığıyla Şirketi Anlamak, Geleceği Okumak

Finansal Planlama, Etkin Finansal Planlama Teknikleri

Finansal Planlamada Kullanılan Araçlar ve Tahmin Yöntemleri

Proforma Bilanço, Gelir Tablosu, Proforma Nakit Akım Tablosu

İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ

Nakit Planlaması ve Yönetimi

Stok Planlaması ve Yönetimi

Alacak Planlaması ve Yönetimi

Ticari Borç/Alacak-Mali Borç İlişkisi

Alacak Tahsil/Yönetim Politikaları

İyi ve Kötü Alacakların Sınıflandırılması

Kar dağıtımı ve Vergisel analizi

İstisnalar

Vergi Uygulamaları

Uygulama Örnekleri

FİNANSAL KAYNAKLARIN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ

Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları

Yatırım Projeleri ve İç Verim Oranı

Iskonto Oranının Hesaplanması

Satıcı Kredileri (Ticari Borçlar)

Banka Kredileri

Kredi Başvuru Dosyası Hazırlığı

Kredi Tekliflerinin Bankalarca Değerlendirilmesi

Teminat Yönetimi, Teminat Mektupları (Garanti, İpotek, Diğer Teminatlar)

Leasing / Factoring / Forfaiting

Uygulama Örnekleri

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

Finansal Tablolar, Tek Düzen Hesap Planı

Finansal Tablo İlkeleri

Bilanço Tablosu

Gelir Tablosu

Nakit Akım Tabloları

Özkaynak Değişim Tabloları

Mali Analiz Teknikleri

Tabloların Analize Uygun Hale Getirilmesi

Mali Analiz Çeşitleri ve Teknikleri

Karşılaştırmalı Tablolar

Değişim Analizleri,

Trend Analizleri,

Yüzde Analizleri

Oran Analizleri

Likidite Oranları

Mali Yapı Oranları

Faaliyet Oranları

Karlılık Oranları

Başabaş Noktası Analizleri

DUPONT Mali Kontrol Sistemi, Finansal Kontrol

BÜTÇELEME ve BÜTÇE KONTROL TEKNİKLERİ

İşletmelerde Planlama ve Bütçeleme

Stratejik Planlama ve Bütçeleme

Bütçeleme, Bütçe Sistemi, Bütçe Türleri

Satış Gelirleri Bütçesi ve Satış Miktar Bütçesi

Satış Tahminleri, Tahmin Süreci, Teknikleri 

Bütçelenmiş Mali Tablolar

İşletme Bütçelerinin Kontrolü ve Analizi

Bütçeler Aracılıyla Kontrol ve Sapma Analizleri

Bütçe Kontrolünde Esnek Bütçeler

Karlılık Analizi ve Kontrolü

Müşteriler Bazında Karlılık Kontrolü

youtube  facebook  twitter  linkedin 

 

Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. 4/25 Kadıköy - İstanbul

(Hilton Double Tree Otel Yanı)

Telefon: 0216 372 16 52

mail: egitim@akademikplatform.com.tr - info@akademikplatform.com.tr