Eğitimler

SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİMİ & BORDRO EĞİTİMİ (MEB ONAYLI & UZMANLIK SEVİYESİ)

SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİMİ & BORDRO EĞİTİMİ (MEB ONAYLI & UZMANLIK SEVİYESİ)

meb onaylı eğitim

Meb onaylı sosyal güvenlik eğitimi; şirketlerin insan kaynakları bölümlerinde personel özlük işleri ve iş hukuku konularıyla ilgili çalışanlar ve bu alanda sorumluluk kazanmak isteyen uzmanlar ya da personel yönetimi konusunda kariyer yapmak, uzmanlaşmak ve MEB onaylı sertifika ile kariyer dosyalarını zenginleştirmek isteyenlerin katıldığı bir eğitim ve uzmanlık programıdır.

Kursiyerlerin Personel Özlük İşleri, BORDRO uygulamaları ve iş hukuku konusunda uygulanabilir bilgi sahibi olması ve yasal gerekliliklere uygun işlem yapmaları konusunda bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir.

KİMLER KATILMALI

  • Firmaların Personel ile İlgili Departmanlarında Çalışan Yöneticiler,
  • İK Departmanı Çalışanları,
  • Uygulamayı Öğrenmek İsteyen Yöneticiler Personel İşleri,
  • Sendika, SMMM Çalışanları,
  • Bu Alanda Kariyer Yapmayı Hedefleyenler

 

08 Şubat 2020 -16 Şubat 2020 / Cumartesi-Pazar - Kadıköy Fiyat:1300.- TL + KDV %8

 

Sosyal güvenlik uzmanlığı eğitim kazanımları nelerdir?

İşletmelerin sosyal güvenlik işlemleri, bordro işlemleri, özlük işlemleri ve iş kanunu konusunda insan kaynakları ve personel yönetimi çalışanlarına operasyonel yetkinlik kazandırmaktadır.

Kursiyerler, eğitim sonunda iş kanunu, sosyal güvenlik kanunu kapsamında işlem yapmayı, bordro ve personel özlük işlemlerini yasal çerçevede yerine getirmeyi öğreneceklerdir, bu amaçla programda konusunda uzman mali müşavir ve sosyal güvenlik danışmanları yer almaktadır.

 
BAŞLANGIÇ TARİHİ
BİTİŞ   TARİHİ
EĞİTİM GÜN ve SAATLERİ
EĞİTİM YERİ
EĞİTİM ÜCRETİ
TAKSİTLENDİRME
İLETİŞİM BİLGİLERİ 
HAFTA SONU 
08 Şubat 2020
 16 Şubat 2020
 Cumartesi – Pazar
10.00 – 16.00
 Kadıköy/İSTANBUL(Merkez)
Hilton (Double Tree) Yan Bina
 1300.- TL+KDV%8
 World ve Bonus’a 4 eşit taksit
HAFTA İÇİ 
 29 Ocak 2020
 31 Ocak 2020
Çarşamba, Perşembe, Cuma
09.30 – 18.30
 Kadıköy/İSTANBUL(Merkez)
Hilton (Double Tree) Yan Bina 
 1300 TL+KDV%8
 World ve Bonus’a 4 eşit taksit

 

Program Sonunda Katılımcılara;

* Akademik Platform Uzmanlık Sertifikası ve/veya MEB Onaylı Uzmanlık Sertifikası

* İhtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilere ulaşabilecekleri eğitim kitabı ve bordro uygulama örnekleri verilecektir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

İNSAN KAYNAKLARINDA PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ

* Personel özlük işlerinde özlük dosyalarında sorumlu kişiler

* Gizlilik ilkesi; özlük dosyalarını görmeye yetkili olan ve olmayan kişiler

* Personel özlük işlemlerinde kapsam nedir?

* Özlük dosyaları hangi belge ve bilgileri içermelidir

* Personel özlük işlemleri ve Belgeler

* Özlük dosyalarının oluşturulması güncellenmesi ve yenilenmesi

* İşe başlayan çalışanlar ile işlemler ve bildirimler

* İşten ayrılan çalışanlar ile ilgili işlemler ve bildirimler

İŞE GİRİŞ İŞLEMLERİ ve BİLDİRGELER

* İşe giriş bildirgesi gönderme

* İşten çıkış bildirgesi gönderme

* Aylık prim hizmet bildirgesi gönderme

İŞ HUKUKU AÇISINDAN İZİNLER VE YASAL SÜREÇLER

* İzinler; mazeret izinleri, yasal mazeret izinleri, yasada olmayan mazeret izinler

* Doğum izni, doğumdan önce ve sonra kullanılacak izinler, zorunlu olanlar ve ihtiyari olanlar * Ücretsiz izin yasal ücretsiz izinler, yasada olmayan ücretsiz izinler

* İşçi ve işverenin uymak zorunda olduğu izin kuralları

* 6663 sayılı kanun neler getirdi doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ve uygulamalar

* Yıllık ücretli izin hakkı ve kullanımı

* Hak edilen yıllık ücretli izin sürelerinin kullanım koşulları, izin kullandırmada zorunluluklar ve yasaklar

* Yıllık ücretli izin süreleri yıllık ücretli izin ve izin sürelerini etkileyen olası durumlar

* Hizmet süresine göre hesaplanan izin süreler uygulamalı örnekler

* Personel ilişik kesme prosedürü ve yapılması gereken işlemler

İŞ SÖZLEŞMELERİ ve İŞ SÖZLEŞMELERİ FESHİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

* İş sözleşmelerinin tanımları açıklamaları

* Uygulama örnekler ile; belirli ve belirsiz iş sözleşmeleri, tam ve kısmi süreli iş sözleşmeleri, çağrı üzerine çalışma sözleşmesi, takım sözleşmesi, deneme süreli iş sözleşmesi,

* Deneme süresi nedir, uygulaması ve sonuçları nelerdir

* İkale sözleşmesi nedir?

* ikale sözleşmesinin içeriği ve uygulamasına ilişkin örnek uygulamalar

* İhbar önelleri ve kullanımı

* iş sözleşmesi feshinde, uyulması gereken bildirim süreler koşulları ve olası durumlara göre örnek çözümleri

ÜCRET ve ÜCRET BORDROSU UYGULAMALARI

* Ücret kavramları tanımı, çeşitleri, zorunlulukları, yasakları ve hesaplama biçimleri

* Temel ücret, asgari ücret, net ücret tanımı ve çeşitleri, Uygulamalı ücret hesaplama biçimleri

* Ücret çeşitleri; zamana göre ücret, verime göre ücret tanımı,

* Ücret çeşitleri, uygulama zorunlulukları, uygulamada yasaya uygun işlem yapmanın önemi ve hesaplama biçimleri

* Ek ödemeler nedir? Ek ödeme çeşitleri nelerdir, ek ödemeler bordroya alınmalı?

* İkramiyeler, primler, yol yemek ücretleri nedir? İkramiye çeşitleri nelerdir, bordroya alınması uygun mudur? Çocuk aile yardımları, ayni yardımlar nedir, çeşitleri nelerdir?

* İş sözleşmesinin feshinde yıllık ücretli izinlerin paraya çevrilmesi,

* Fazla çalışma ücretinin tanımı, zorunlulukları, yasakları ve hesaplama biçimleri

* Doğru işlem yapmak için uygulama örnekleri

* Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma tanımı, hesaplama biçimleri, uygulama örnekleri,

* Serbest zaman kullanımı, fazla çalışma ücretinin serbest zaman olarak kullanılması ve uygulama şartları süreleri

* Denkleştirme kullanımı

* Ücretten yapılan kesintiler

* Ücret bordrosu parametreleri ve bordro örnekleri

* Bordroda fazla mesai hesaplama uygulamaları

* Bordroda ücret muafiyetleri uygulamaları

* İşe iade kararlarında bordro uygulamaları ve prim ödeme süreci

* Bordro parametreleri ve bordro uygulama örnekleri

ÜCRETTE YASAL KESİNTİLER VE UYGULAMALARI

* Sosyal güvenlik kesintileri işçi ve işveren kesintileri ve işsizlik kesintileri

* Prime esas kazanç (PEK) toplamı alt ve üst sınırlar, oranlar hesaplamalar ve örnekler

* Prime esas kazanç devri ve takibi

* Prime esas kazanç tavanını geçen ücretlerin takip koşulları ve süreleri

* Prim kesintisinden muaf ödemeler işveren maliyeti hesaplama

* İşletmenin aylık toplam işçilik tutarının hesaplanması

* 6663 sayılı kanunla getirilen hazine yardımı uygulaması, koşulları, yasaklar ve cezaları

* Gelir vergisi kesintisi, gelir vergisi matrahı üzerinden gelir vergisi kesilecek tutarın belirlenmesi

* Kümülatif gelir vergisi matrahı

* Yıllık toplam gelir vergisi matrahının belirlenmesi

* Gelir vergisi tarifesi yıllara göre değişen gelir vergisi oranlarının belirlenmesi

* Gelir vergisinden muaf ödemeler, gelir vergisi matrahından yapılan indirimler,

* Sakatlık indirimi engellilere sağlanan ve yıllara göre değişen gelir vergisi indirimlerinin belirlenmesi

* Özel sağlık sigortası taksitlerin yıllara göre değişen oranlarının ve tutarlarının belirlenmesi

* Gelir vergisi hesaplama, belirlenen matrah üzerinden gelir vergisinin hesaplanması

* Asgari geçim indirimi yıllara göre değişen tutarlarının belirlenmesi ve uygulamada dikkat edilmesi gereken durumlar

* Damga vergisi kesintisi

* Yasal ve özel kesintiler, icra ödemeleri, nafaka ödemeleri, ücret kesme cezaları

* Özel kesinti (avans)

* İş sözleşmesinin fesih edilmesi durumunda yapılan diğer ödemeler

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ UYGULAMASI

* BES uygulamak zorunda olan ve olmayan işletmeler

* BES uygulamasının işletmelere göre başlangıç tarihi

* Yetkili BES şirketleri

* İşçilerin uygulamaya başlama erteleme veya sistemden çıkması,

* Devlet katkısı ve şartları

ÇALIŞMAYA BAĞLI KAZANILAN DİĞER HAK VE ÖDEMELER

* Kıdem ve ihbar Tazminatları

* Tazminat süreleri ve koşulları

* Tazminat tutarların belirlenmesi

* Tazminat tutarlarının hesaplanması (Uygulama)

* Kullanılmamış yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin ücret

* Kullanılmamış yıllık ücretli izin süresinde yapılan yanlış uygulamalar

* Kullanılmamış yıllık ücretli izin süresine ilişkin ücret hesaplaması (Uygulama)

Ücrete dahil olanlar: çay, kahve ikramlar ve eğitim dokümanları
Sertifika: MEB onaylı personel yönetimi uzmanlık sertifikası verilecektir.
Ödeme:  World ve Bonus karta 4 Taksit uygulanabilmektedir.

youtube  facebook  twitter  linkedin 

 

Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. 4/25 Kadıköy - İstanbul

(Hilton Double Tree Otel Yanı)

Telefon: 0216 372 16 52

mail: egitim@akademikplatform.com.tr - info@akademikplatform.com.tr