Eğitimler

AKREDİTİF İŞLEMLERİ, STAND-BY AKREDİTİFLER VE HARİCİ GARANTİLER UZMANLIK EĞİTİMİ

AKREDİTİF İŞLEMLERİ, STAND-BY AKREDİTİFLER VE HARİCİ GARANTİLER UZMANLIK EĞİTİMİ

Uluslararası Mevzuat UCP600, UCP 790 VE URDG 758 Yorumu

Amaç: Uluslararası piyasalarda bir ödeme ve garanti aracı olarak kullanılan akreditiflerin tabi olduğu esaslar ve tarafların sorumluluklarının incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Ticari Akreditifler, Stand-by Akreditifler ve Harici Garantilerin karşılaştırılarak açıklanmaktır.

Dış ticaretin en önemli aşamalarından biri olan akreditif işlemlerinin tüm yönü ile işlenen eğitim programı uzman eğitmenlerin sunumuyla gerçekleşmektedir.

Kimler Katılmalı: Firmaların ve bankaların, dış ticaret, ihracat, ithalat, lojistik, iç ve dış satınalma, muhasebe ve finans bölümlerinde çalışanlar ve bu konularda kariyer yapmak isteyenler.

 Kadıköy   22 - 23 Ağustos 2020 Fiyat: 1.100,00 TL + KDV %8

 İçerik: 

Akreditifin Tanımı ve Taraflar

1) Commercial LC (Ticari Akreditifler) UCP 600 sayılı broşür

 • İşleyişi, Akreditif Sözleşmesinin Oluşumu-Akreditifin Açılması
 • Akreditifin Satış Sözleşmesinden Bağımsızlığı
 • Akreditifle İlgili Uyuşmazlıkta Yetkili Mahkeme
 • İthalat Ve İhracat Akreditif Türleri
 • Red-Clause
 • Gren Clause
 • Transferable
 • Back-to-back 
 • Revolving 

2) Stand-by LC UCP 590 ISP 98 sayılı broşür kuralları 

 • Akreditife Taraf Olanların Birbirleriyle İlişkileri
 • Geri Dönülebilir / Geri Dönülemez Olma Özelliği
 • Teyitli/Teyitsiz Akreditiflerin Anlamı, Riski
 • Akreditifli İşlemlerde Rezervin Anlamı Ve Önemi
 • Akreditifin Gereği Düzenlenen Belgelerin İncelenmesi
 • Akreditif Metinlerinin İzahı
 • Swift, Telex, Mektup Metinlerinin İçerikleri
 • Örnek Olaylar Üzerinde ICC 600 Sayılı Broşürün Yorumlanması
 • Akreditifin Tabi Olduğu Hukuk
 • ICC 600 Yeknesak Kurallarının Akreditif işleminde ve Kanunlarımızdaki Yeri
 • Belgelerin Reddedilmesinin Hukuki Sonuçları
 • Akreditif Belgelerinin İştirası, Akreditif Alacağının Temliki
 • Akreditif Belgelerinin Gönderilmesi Sırasında Kaybolması
 • Akreditif Üzerine Konulacak İhtiyati Tedbir Ve İhtiyati Haciz Durumları
 • Akreditiflerde Ödemenin Durdurulması
 • Amirin, Lehdarın, Amir Bankanın İflası
 • Gerçek Olaylar Üzerinde Tartışma Ve Yorumlar

3)  Harici Garantiler - Dış Ticarette Kullanım Alanları, URDG 458 sayılı broşür kuralları, Örnekler

 - Bid Bond,Performance Bond, Payment Guarantee, Warranty Guarantee...

 

youtube  facebook  twitter  linkedin 

 

Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. 4/25 Kadıköy - İstanbul

(Hilton Double Tree Otel Yanı)

Telefon: 0216 372 16 52

mail: egitim@akademikplatform.com.tr - info@akademikplatform.com.tr