Eğitimler

YÖNETİM VE ÜRETİM EĞİTİMLERİ

YÖNETİM VE ÜRETİM EĞİTİMLERİ

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN TEMEL FİNANS EĞİTİMİ

Yönetim kararlarında finansal bilgi temelli bakış açısını oluşturmak için yöneticilerin bilmeleri gereken temel finans bilgilerine sahip olmak önemlidir. Yöneticiler için temel finans bilgilerini kazandırmayı amaçlayan eğitim akademik ve güncel bilgi içermektedir.
Finansal tablolar, bilanço analizi, kar, gelir maliyet ve gider kavramları ve karar almada bilinmesi gereken tüm süreçlere sahip eğitim finansçı olmayan yöneticilere yönelik hazırlanmıştır.

Eğitimin İçeriği

 • Finansal Bilgi Sistemi ve Temel Kavramlar
 • İşletme Fonksiyonları ve Finansman
 • Finansal Bilgi Türleri ve Kullanıcıları
 • Tek Değer Ölçü Birimi Kavramı
 • Kâr, Gelir, Maliyet, Gider Kavramları
 • Temel Finansal Tablolar
 • Bilanço Okuma
 • Gelir Tablosu
 • Fon Akım Tablosu
 • Sürekli Maliyet Düşürme Programları
 • Faaliyet Muhasebesi
 • Mamul Yaşam Dönemi Yaklaşımı
 • Hedef Maliyetleme ve Maliyet Düşürme Teknikleri 

 

Eğitim Süresi: 2 Gün

 

MALİ TABLOLAR ANALİZİ EĞİTİMİ

Mali yönetim ve finansal yapının en önemli aracı finansal tablolardır. Yönetim kararlarında, hem finans hem de diğer departman yöneticilerinin işletmenin gelecek stratejilerini oluştururken bu tabloları analiz edebilmeleri büyük önem taşımaktadır. Eğitim bu yetkinliği geliştirmektedir.

Eğitimin İçeriği

 • Mali Tablo İlkeleri
 • Bilanço Tablosu
 • Gelir Gider Tablosu
 • Nakit Akım Tabloları
 • Öz kaynak Değişim Tabloları
 • Mali Analiz Teknikleri
 • Tabloların Analize Uygun Hale Getirilmesi
 • Mali Analiz Çeşitleri ve Teknikleri

 

Eğitim Süresi: 2 Gün

 

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ


Günümüzde durumsal davranış becerisi ve çözüm odaklılık anlayışı temelinde ele alınan eğiti, her zaman değişen ve risk oluşturan problemlere karşı aksiyon geliştirmek her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.
Bu nedenle iş dünyasında, problemlerin çözülememesi ya da çözümünün çok uzun zaman alması, aslında bir bakış açısıyla para ve iş kaybı ya da maliyetin artması demektir. Eğitim, problemleri doğru ve hızlı yollarla çözebilecek becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri
 • PUKÖ Döngüsü
 • Beyin Fırtınası
 • 5N ve 1K Tekniği
 • Sebep-sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı
 • Etkinlik Analizi
 • İlgi Diyagramı
 • İlişki Diyagramı
 • Pareto Analizi
 • Ağaç Diyagramı
 • Akış Diyagramı
 • Nominal Grup Tekniği
 • Kontrol Çizelgesi
 • Histogramlar
 • Dağılım Diyagramı

 

Eğitim Süresi: 2 Gün

 

SATIN ALMADA ETKİLİ MÜZAKERE TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Satınalmada doğru ürün seçmek, doğru fiyat ödemek ve uzun süreli tedarikçi ilişkileri kurmak etkin satınalmanın en önemli başarı faktörüdür.
Ürün özelliklerine bağlı olarak ödeme avantajı ve vade avantajıda müzakere becerilerinin amacıdır.
Eğitimin amacı satınalma sürecinde yer alan çalışanların müzakere süreçlerinde kullanabilecekleri teknikler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu konudaki becerilerini artırmaktır.

Eğitimin İçeriği

 • Satınalmada müzakere sürecinin tanımı
 • Satınalmada anahtar stratejik yaklaşımlar
 • Pazarlık taktikleri
 • Satınalmada çok amaçlı karar verme teknikleri

 

Eğitim Süresi: 2 Gün

 


TEK DÜZEN HESAP PLANI VE MUHASEBE UYGULAMALARI

Tek Düzen Hesap Planı ve Muhasebe İşlemleri hakkında uygulamalı bilgi ve örnekler üzerinden bir işletmenin muhasebe işlemleri hakkında bilgi veren eğitim, Tekdüzen Hesap Planını ve işleyişini, 7/A ve 7/B maliyet hesaplarının hizmet, ticaret ve sanayi işletmelerindeki işlemleri ve dönem sonu işlemlerinin Tekdüzene göre muhasebeleştirilmesini kapsamaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • Tekdüzen Muhasebe Sistemi
 • Şirketlerde Kuruluş Aşamaları ve Kuruluş İşlemleri
 • Tekdüzen Muhasebe Sistemi
 • Muhasebenin Temel Kavramları
 • Muhasebe Hesapları Hakkında Genel Bilgiler
 • Hesapların Sınıflandırılması
 • Hesapların Çalışması
 • Muhasebe Kayıtlarının Tutulmasında Mali Tablolara Kadar Süren Uygulamalar
 • Gider Çeşitleri, Türleri ve Mali Tablolarda Ne Şekilde Yer Alır

 

Eğitim Süresi: 2 Gün

 

YÖNETİM BECERİLERİ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

İşletmeleri başarılı kılan en önemli faktör yönetim süreçlerinin doğru dizaynı ve yöneticilerin bu süreçleri doğru işletmesidir. Yanlış yönetilen işletmelerde verimli çalışma koşulları sağlanamayacağı gibi organizasyonel süreçlerin ve kurumsal yapının sağlıklı çalışması beklenemez.

Yönetim Becerileri Eğitimi bu bilinçle yönetim süreçlerini ve yönetim fonksiyonlarını tüm ayrıntı ve uygulamaları ile aktarmaktadır. Yöneticilik Eğitimi, çağdaş yönetim ilkeleri, yönetici becerileri ve kurumsal yapının doğru işlemesi, astların doğru yönetilmesi için gerekli bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • Yönetimde karar alma teknikleri
 • Karar alma sürecinin tanımlanması
 • Karar süreçlerinde yöneticinin rolü
 • Delegasyon ile karar alma
 • Yönetimsel iletişim
 • Yönetimde denetleme (kontrol) faaliyetlerini yerine getirme
 • Yönetimde insan kaynaklarının yaşatılması ve geliştirilmesi
 • Takım oluşturma ve etkin yönetmek
 • Hedeflerle yönetimin özellikleri

 

Eğitim Süresi: 2 Gün

 

youtube  facebook  twitter  linkedin 

 

Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. 4/25 Kadıköy - İstanbul

(Hilton Double Tree Otel Yanı)

Telefon: 0216 372 16 52

mail: egitim@akademikplatform.com.tr - info@akademikplatform.com.tr