Eğitimler

MEB ONAYLI İLERİ YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ

MEB ONAYLI İLERİ YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ

İleri yangın eğitici eğitimi itfaiyecilikle ilgili temel kavramları, yanma ve yangın ile ilgili kavramları, yangın söndürmede kullanılan yöntemleri öğretme ve firma çalışanlarını eğitme konusunda gereken eğitmen özelliklerine sahip olma becerisini kazandırmayı amaçlanmaktadır.

Eğitim sonunda; firma içinde  yangın eğitimi verecek çalışan ve eğitmenlerin, yapılacak sınavlar sonunda; Meb onaylı yangın eğitimi sertifikası ve eğiticinin eğitimi sertifikalarının ikisine birden sahip olacaklardır.

Yangın eğitici eğitmenliği programına kimler katılmalı?

 • En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar,
 • Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,
 • Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
 • İSG Uzman adayları,
 • Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
 • Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen uzmanlar,

Bu Eğitim Belgelerinin Kazandırdıkları

 • Katılan Uzmanlar Program Sonunda Yangın Postalarına Eğitim Verip, Eğitim Sonunda KATILIM BELGESİ Verebilir.
 • 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken ACİL DURUM PLANLARINI hazırlar, kontrol ve revize eder
 • YANGIN RİSK ANALİZİ Yapabilir Ve Analiz Sonucunda YAZILI RAPOR Sunabilir.
 • BİNALARDA, YANGIN GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI yapabilir.

 

Süre:6 Gün-HAFTA SONU 03 - 18 Ekim 2020 Kadıköy Fiyat:1500.- TL+KDV %8

 

Yangın Eğitimlerine Dayanak Oluşturan Yönetmelik

 

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 18 Haziran 2013 Salı günü 28681 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50'ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 8. Madde (b) bendinde; “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiği” belirtilmektedir.

 

 
BAŞLANGIÇ TARİHİ   
BİTİŞ TARİHİ

EĞİTİM GÜN ve SAATLERİ

EĞİTİM YERİ
EĞİTİM ÜCRETİ
TAKSİTLENDİRME

İLETİŞİM BİLGİLERİ
HAFTA SONU
  03 Ekim 2020
18 Ekim 2020
Cumartesi – Pazar
10.00 – 16.00
Kadıköy/İSTANBUL
Hilton (Double Tree) Yan Bina
1500.-TL+KDV%8
World ve Bonus’a 5 eşit taksit
HAFTA İÇİ
  05 Ekim 2020
09 Ekim 2020
Pazartesi, Salı, Çarş. Perş. Cuma
10.00 – 16.00
Kadıköy/İSTANBUL
Hilton (Double Tree) Yan Bina
1500.-TL+KDV%8
World ve Bonus’a 5 eşit taksit

 

İleri Yangın Eğitici Eğitimi İçeriği

 1. Seviye: Temel Yangın Eğitimi
 • Yanma ve Yangın Bilgisi
 • Yangın-Yangın Çeşitleri
 • Yangın Söndürme Yöntemleri
 • Yangın Nedenleri ve Etkenleri
 • Yangın Önleyici Tedbirler
 • Yangında Kullanılan Söndürme Maddeleri
 • Su
 • Köpük
 • Kuru Kimyasal Tozlu Söndürücüler
 • Karbondioksitli(Co2) Söndürücüler
 • FM-200, NAF ve İnergen Gaz Söndürücüler
 • Yangın Söndürmede Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar
 • Yangın Yerindeki Tehlikeler
 • Yangının Sebep Olduğu Kayıplar
 1. Seviye Yangın Eğitimi
 • Yangın Başlangıç ve İlk Müdahale
 • Yangın İhbarının Verilmesi ve Personelin Hareket Tarz
 • Personel Tahliye Güzergâh ve Toplanma Yerine Geçilmesi
 • Kişisel Koruyucu Teçhizatlar, Cihazlar ve Kullanım
 • Acil Eylem Plan
 • Müdahale Ekiplerinin Oluşturulması
 • Yangına Müdahale Teknikleri
 • Kurtarma Bilgisi
 • İlk Yardım Bilgisi
 • İtfaiye Araç ve Gereçlerinin Tanıtım 
 1. Seviye İleri Yangın Eğitimi
 • Binaların Kullanım Amaçlarına Göre tehlike sınıfları
 • Kaçış yolu sayısı ve genişliklerini,
 • Kaçış Yollarında kullanıcı yükü ve katsayıları
 • Yangın merdivenlerinin, özellik ve standartları
 • Doğalgaz ve LPG tesisatlı kazan dairelerinde güvenlik önlemleri
 • Acil durum aydınlatmaları, sesli ve  ışıklı uyarı sistemleri
 • Duman kontrol sistemleri
 • Dedektör çeşitleri ve standartları
 • Otomatik algılama sisteminin Gereklilik Durumları
 • Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin Standartları
 • Sulu söndürme sistemlerinin standartları ve su ihtiyaçları,
 • Sprinklerin çeşitleri ve kapasiteleri
 • Köpüklü, Gazlı ve Kuru tozlu söndürme sistemleri
 • Yangın dolaplarının, Hidrantların, Yangın pompaları ve standartları
 • Taşınabilir yangın söndürme tüplerinin standartlara uygunluğu ve kontrol
 • Tehlikeli maddelerin sınıfları
 • LPG(Likid petrol gazı) ile ilgili alınan güvenlik tedbirleri
 • LPG(Likid petrol gazı) yangın yönetmeliğine uygunluğu
 • Yanıcı ve parlayıcı sıvıların, sınıfları
 • Yanıcı ve parlayıcı sıvılar ile ilgili alınan güvenlik tedbirlerinin, yangın yönetmeliğine uygunluğu 

MEB ONAYLI EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ 

 • Yetişkin nasıl öğrenir?
 • Görsel, İşitsel, Kinestetik Öğrenme ve Hatırlama
 • Öğrenme Yöntemleri
 • Anlatım yöntemi
 • Tartışma yöntemi
 • Gösteri yöntemi
 • Örnek olay yönetimi - Case Study
 • Dramatize etme yöntemi - Roll - Play
 • Eğitimde Yetişkin Özellikleri
 • Katılımcılarla Eşleşme ve Ahenk
 • İlgiyi Canlı Tutma
 • Özgüven ve Sakinliği Koruma
 • İnteraktif Yaklaşım ve Soru Sorma,
 • Açık Uçlu ve Kapalı Uçlu Sorular
 • Zor Katılımcıları Yönetme
 • Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri
 • Etkili Sunumda Sözlü İletişimin Önemi,
 • Etkili Sunumda Sözsüz İletişimin Önemi,
 • Görsel Sunum Teknikleri
 • Sunum Metninin Hazırlanması
 • Sunumda Animasyon, Film ve Görsellerin Kullanım Özellikleri
 • Sunumda Kullanılan Şablonların Önemi
 • Sunulan Konulara Uygun Şablon Seçimi
 • Kullanılacak Metin ve Görsel Dengesini Saptama
 • Yazı Tipi Boyutu, Stili ve Fontu Seçerken Nelere Dikkat Ederiz?

Proje Çalışması: Öğrenci yangın eğitimi konusunda eğitmenler tarafından belirlenecek bir alt konu başlığının sunumunu gerçekleştirecek ve geri bildirim alacak. 

youtube  facebook  twitter  linkedin 

 

Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. 4/25 Kadıköy - İstanbul

(Hilton Double Tree Otel Yanı)

Telefon: 0216 372 16 52

mail: egitim@akademikplatform.com.tr - info@akademikplatform.com.tr