Eğitimler

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ MEB ONAYLI DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ MEB ONAYLI DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ

Uygulamalı dış ticaret eğitimi, firmasını uluslararası pazarlara açarak ihracat ve ithalat yapmak isteyen firma sahipleri, çalıştığı firmayı yurt dışı pazarlara açmak ve işini tam anlamıyla bilerek profesyonel bir şekilde yapmak isteyen dış ticaret profesyonelleri, kariyerine günümüzün gözde mesleklerinden dış ticaret uzmanı olarak devam etmek isteyen çalışanlar ya da üniversite mezunları, ve üniversite öğrencilerine yöneliktir.

İhracat ve ithalat hacminin hızla arttığı günümüz küresel piyasaları içinde etkin rol alan ülkemizde dış ticaret süreçlerini bilen çalışan ihtiyacına cevap vermek üzere hazırlanan dış ticaret kursu; ihracat süreçlerinde kullanılan belgeler, gümrük işlemleri, akreditif ve kambiyo işlemleri, devlet teşvikleri, ithalat süreçlerinde; kullanılan belgeler, ithalatta maliyetler, vergiler, gümrük tarifeleri, ülke riskleri ve korunma yollarını içermektedir.

Dış ticaret uzmanlık eğitimimiz dış ticaret yapan ve danışmanlık hizmeti veren eğitmenler tarafından güncel bir anlatımla işlenmektedir.

Uygulamalı dış ticaret uzmanlığı eğitimi, dış ticaretin tüm süreçlerinin uygulamalı olarak – bu bilgi iş hayatında nasıl karşıma çıkar ve nasıl kullanabilirim- mantığıyla işlendiği, katılımcıların eğitim sonunda bir firmanın tüm dış ticaret süreçlerinde bilgi sahibi olacakları bir eğitim akışına sahiptir.

23 - 24 - 25 Ekim 2020 / Cuma, Cts. Pz. 10.00 - 17.30 Kadıköy  Fiyat:   1.300.- TL + KDV %8

Dış Ticaret Eğitiminin Kazandıracakları

  • Günümüzün gözde mesleklerinden birine sahip olacaksınız.
  • Bir firmanın tüm dış ticaret işlemlerini rahatlıkla yürütebileceksiniz
  • Firmanızı uluslararası pazarlara açarak yeni müşteriler bulacak, satışlarınızı arttıracaksınız.
  • Firmanızın üretimde kullandığı hammaddeleri ya da yurtiçinde talep gören ürünleri uluslararası pazarlarda araştırıp daha uygun fiyata ithal edeceksiniz.
  • Tüm dış ticaret işlemlerini en iyi şekilde organize edip firmanızı en yüksek kârlılığa ulaştıracak vizyona ulaşacaksınız.

Dış Ticaret Eğitiminin İçeriği

DIŞ TİCARETTE YÖNETİM TEKNİKLERİ
• Dış Ticarette Kullanılan Temel Kavramlar,
• Dış Ticarette Planlama Stratejileri
• Dış Ticarette İş Planı Geliştirme
• Dış Ticaret Yönetim Sistemi Kurma Teknikleri
• Dış Ticaret Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Nitelikler
• Dış Ticaret Yol Haritası
• İhracatta Fiyatlandırma Stratejileri
• Dış Ticarette Sözleşme Yapma Yöntemleri
• Dış Ticarette Girişimcilik ve Kendi İşini Kurma Yöntemleri
ULUSLARARASI PAZARLAMA VE MÜŞTERİ BULMA YÖNTEMLERİ
• İhracatta Pazar Araştırma Yöntemleri
• Hedef Pazarlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler
• Uluslararası Pazarlamada Marka Stratejileri
• İnternetten Müşteri Bulmanın Yolları
• Müşteri Tanıma ve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
• Müşteri Bulmada Fuarların Önemi ve Fuarlarda Başarılı Olma Yöntemleri
• Pazar Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
• Acente – Distribütör Seçimi
• Elektronik Ticaret
• En Önemli Web Sitelerinin İncelenmesi Ve Web Sayfalarında Uygulamalı Gösterimi
İHRACAT PROSEDÜRLERİ
• Nasıl İhracatçı Olunur ?
• İhracat İş Akışı
• İhracat Çeşitleri
• İhracatta Kullanılan Belgeler
• İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemler
• İhracatta Gümrük Uygulamaları
• İhracata İlişkin Kurumlar ve Fonksiyonları
• İhracat Hesabının Kapatılması
• İhracatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları
• Örnek Olay ve Uygulamalar

İTHALAT PROSEDÜRLERİ
• Nasıl İthalatçı Olunur ?
• İthalat İş Akışı
• İthalat Çeşitleri
• İthalatta Kullanılan Belgeler
• İthalatta Maliyet Hesaplama Yöntemleri
• Uzakdoğudan İthalatlarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
• İthalatta Vergi Hesaplamaları
• İthalatta Gümrük Uygulamaları
• İthalat Hesabının Kapatılması
• Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Numarasının Önemi
• İthalatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları
• Örnek Olay ve Uygulamalar
GÜMRÜK MEVZUAT VE UYGULAMALARI
• Eşyanın Geçici Depolanması
• Gümrük Antrepo Rejimi
• Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
• Transit Rejimi
• Dahilde İşleme Rejimi
• Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
• Hariçte İşleme Rejimi
• Posta İşlemleri
• Sınır Ticareti
• Temsil Hakkı
• Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei,
• Eşyanın Tercihli Olan Menşei,
• Eşyanın Gümrük Kıymeti,
• Eşyanın Gümrüğe Sunulması,
• Özet Beyan,
• Gümrükçe Onaylanmış İşlem,
• Geçici Depolama,
• Serbest Dolaşıma Giriş,
• Gümrük Yükümlülüğünün Doğması, Sona Ermesi,
DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ - INCOTERMS 2020
• Teslim Şekillerine Genel Bakış
• Teslim Şeklini Belirlemede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
• Teslim Şekillerinde Teorik ve Pratik Uygulamalar
• Teslim Şekillerinde Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınabilecek Önlemler
• Teslim Şekilleri - Incoterms 2010
• Ticari İşletmede Teslim (EXW)
• Taşıyıcıya Teslim (FCA)
• Gemi Doğrultusunda Teslim (FAS)
• Gemi Bordrosunda Teslim (FOB)
• Mal Bedeli veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CFR)
• Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CIF)
• Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT)
• Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (CIP)
• Terminalde Teslim (DAT)
• Belirlenen Yerde Teslim (DAP)
• Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP)
DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER
• Faturalar
• Sevk (Taşıma Belgeleri)
• Paketleme Belgeleri
• Serbest Dolaşım Belgeleri
• Finansal Belgeler
• Ürüne İlişkin Belgeler
• Diğer Belgeler
• Belge Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar
• Belgelerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları
DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ
• Peşin Ödeme
• Alıcı Firma Prefinansmanı
• Mal Mukabili Ödeme
• Vesaik Mukabili Ödeme
• Kabul Kredili Ödeme
• Akreditifli Ödeme
• Akreditifte Taraflar
• Akreditif Çeşitleri
• Geri Dönülebilir / Geri Dönülemez Olma Özelliği Teyitli / Teyitsiz Akreditiflerin Anlamı,
• Akreditifte Karşılaşılan Riskler, Rezerv Koşulları
• Akreditifin Ödeme Şekilleri (Sight, Deferred, Acceptance)
• Akreditifli İşlemlerde Rezervin Anlamı Ve Önemi
• Transferable, Back To Back Akreditifler
• Stand By Akreditifler
• Swift Mesajları
• Uluslar Arası Swift Mesajlarının Özellikleri
• Swift Mesajı Okuma Teknikleri
• Akreditif Mektupları ( MT 700)
• Akreditif Açtırma Teklif Mektubunun Hazırlanması
• Akreditif Metininin Açıklanması
• Akreditif Belgelerinin Analizi
• Akreditifte Rezerv
• Akreditifte Rezerv Koşulları
• Akreditif Metni Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar
• Rezerv Uygulama Örnekleri
• Genel Olarak Akreditife İlişkin Riskler
• Garanti Mektupları
• Kontra Garantiler
• Teminat Mektupları
• Ödeme Şekillerinde Eximbank Uygulamaları
• Ödeme Yöntemlerinde Karşılaşılabilecek Riskler Ve Çözüm Yolları
• Ödeme Şekillerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
İHRACAT TEŞVİKLERİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ
• KOSGEB Destekleri
• İGEME Destekleri
• DTM Destekleri
• TÜBİTAK Destekleri
• TTGV Destekleri
• Eximbank Destekleri
• Diğer Destekler
• Sağlanan Desteklerden Faydalanma Yolları
• Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
DIŞ TİCARETTE NAKLİYE VE SİGORTA İŞLEMLERİ
• Tedarik Zinciri ve Lojistik
• Kara, Hava, Deniz, Demiryolu Nakliyesi
• Taşıma Şekilleri
• Nakliye İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
• Navlun Sözleşmeleri ve Türleri
• Navlun Teklif Türleri
• Nakliye İşlemleri İş Akışı
• Nakliye Ölçüm ve Maliyet Hesapları
• En Uygun Nakliyenin Bulunması
• Dış Ticaret Sigortası

Ücrete dahil olanlar, çay, kahve ikramlar ve eğitim dokümanları

Sertifika: MEB onaylı ve Akademik Platform uzmanlık sertifikası verilecektir.

Ödeme:  World ve Bonus karta 2 Taksit uygulanmaktadır.

0216 372 16 52 / egitim@akademikplatform.com.tr

 

youtube  facebook  twitter  linkedin 

 

Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. 4/25 Kadıköy - İstanbul

(Hilton Double Tree Otel Yanı)

Telefon: 0216 372 16 52

mail: egitim@akademikplatform.com.tr - info@akademikplatform.com.tr