Eğitimler

MALİYET MUHASEBESİ UZMANLIK EĞİTİMİ

MALİYET MUHASEBESİ UZMANLIK EĞİTİMİ

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ MEB ONAYLI MALİYET MUHASEBESİ UZMANLIK EĞİTİMİ

Maliyet muhasebesi eğitimi, firmaların hem üretim sürecinde hem de diğer işletme süreçlerinde üretim maliyetlerini oluşturan ve etkileyen faktörlerin analizi için gereken bilgilerin uygulama ağırlıklı işlendiği bir eğitim programıdır. İşletmenin mali durumlarının dönemsel değerlendirmede maliyetleri oluşturan ve etkileyen faktörleri analiz etmek, maliyet kalemlerini hesaplamak ve muhasebeleştirmek için gerekli olan tüm bilgiyi aktaran bir uzmanlık programıdır.meb onaylı eğitim

Maliyet muhasebesi kursu muhasebe uygulamalarının her alanında ve maliyet muhasebesi bilgi sisteminde uzmanlaşmak isteyen çalışanlar, yöneticiler  ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenler tercih etmektedirler. 

Katılımcılar program sonunda maliyet muhasebesi sistemine ilişkin uygulamalı bilgi sahibi olacak ve maliyet muhasebesi kayıtlarını tutabilecek seviyeye ulaşacaklardır.

Maliyet muhasebesi uzmanlık eğitimi, konusunda uzman finans müdürü olarak görev yapmış mali müşavirler  tarafından yürütülmekte ve güncel maliyet sistemi ve muhasebesi uygulamaları konusunda tüm süreç aktarılmaktadır.

 

25 - 26 Ocak 2020 Cumartesi - Pazar  10.00 - 17.30 Kadıköy Fiyat: 1.100.- TL+KDV %8

 

Kimler Katılmalı?

Bu alanda yöneticilik yapan uzmanlar, maliyet muhasebesi alanında uzmanlaşmak isteyen çalışanlar ve bu alanda eğitim almış, kariyer yapmak isteyen yeni mezunlar.

Eğitim sonrası yapılacak sınavla Meb onaylı uzmanlık sertifikası verilmektedir.

MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİMİ İÇERİĞİ

 

Maliyet Muhasebesi neden gereklidir, zorunlu mudur?

Maliyet hesaplarken yapılacak işler

Değerleme

Değerleme Ölçüleri

Maliyet bedeli

Türkiye Muhasebe Standartlarında Değer Ölçüm Esasları:

Gerçeğe Uygun Değer

Kalıntı-Hurda Değer

Kayıtlı Değer

Geri Kazanılabilir Değer

Stoklarların Değerlemesi

Stok kavramı

İlk Madde ve Malzeme

Yarı Mamuller

Mamuller

Ticari Mallar

Dönem Sonu Stoklarının Değelemesi İle İlgili Yasal Düzenleme

Stokların Maliyetini Oluşturan Unsurlar:

Stok Değerleme Yöntemleri

Gerçek Maliyet Yöntemi

LİFO Yöntemi (Son Giren - İlk Çıkar)

FİFO Yöntemi (İlk Giren - İlk Çıkar)

Ortalama Maliyet Yöntemi

Basit Ortalama Maliyet Yöntemi

Ağırlıklı Ortalama Yöntemi

Stoklarlarda Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrılması

Karşılık Ayrılması

Kaybına Uğrayan Stokların Değerlemesiyle İlişkin Yasal Düzenleme

Üretim Analizi

Üretim alanını tanıma

Üretimi yapılacak ürünleri tanıma

Üretim Darboğazı

Yan Ürün

Bedelsiz Satış

Fire

Artık

Bozuk Mal

Maliyetlerin Belirlenmesi

Ana üretim yerleri

Yardımcı ve hizmet üretim yerleri

Stok Yönetimi

Belirlenen maliyetlerin üretilen ürünlere uygulanması

Örnek uygulama

Başabaş Noktası

Örnek uygulama

Harcama Gider Maliyet Kavramı

Tahakkuk Esası

Ürün Maliyetlerine Girecek Unsurlar

Direkt Madde Malzeme

Genel üretim giderleri

Direkt İşçilik Giderleri

Endirekt İşçilik Giderleri

Ücret Sistemleri

Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi

Parça Başına Ücret Sistemi (Akord)

Primli Ücret Sistemleri

Safha Maliyet Sistemi

Örnek uygulama

Safha Maliyet Yönteminin İşleyişi

Örnek uygulama

Eşdeğer Ürün Mikarı

Örnek uygulama

Giderlerin dağıtımı

Örnek uygulama

Sipariş Maliyet Sistemi

Örnek uygulama

Sipariş Maliyet Yönteminin İşleyişi

Örnek uygulama

 

Ücrete dahil olanlar, çay, kahve ikramlar ve eğitim dokümanları

Sertifika: MEB onaylı ve Akademik Platform uzmanlık sertifikası verilecektir.

Ödeme:  World ve Bonus karta 2 Taksit uygulanmaktadır.

youtube  facebook  twitter  linkedin 

 

Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. 4/25 Kadıköy - İstanbul

(Hilton Double Tree Otel Yanı)

Telefon: 0216 372 16 52

mail: egitim@akademikplatform.com.tr - info@akademikplatform.com.tr