Blog

performans değerlendirme

Performans değerlendirme tekniklerinin iş feshine etkisi
Performans Değerlendirme Tanımı,
İnsan Kaynağının İş Verimliliğini Ölçen İş Ortamına ve Yöneticisine Uyumunu saptamaya çalışan objektif analizler ve sentezlerdir.

Performans Değerlemenin Kullanım Alanları
• Stratejik Planlama
• Ücret Yönetimi
• Eğitim Gereksiniminin Belirlenmesi
• Rotasyon, İş Genişletme ve İş Zenginleştirme Uygulamaları
• Kariyer Yönetimi
• Sözleşme Yenileme veya İşten Çıkarma

Sistemin Amacı
Bireylerin kendi potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayacak şekilde motive ederek organizasyonlardan ,takımlardan ve bireylerden daha VERİMLİ iş sonuçlar almak
Ödüllendirme ve geliştirme ile motivasyonu ve iş niteliğini yükseltmek
Performans Değerlendirme Sisteminin Diğer İnsan Kaynakları Disiplini İle İlişkisi

asgari geçim indirimi

26.10.2016 tarihli ve 6753 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanuna geçici 86.  maddenin eklenmiştir.

Buna göre: 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.300,99-TL’nin altında kalanlara, bu tutar ile 1.300,99-TL’nin arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir.

Bu uygulama ilgili ayda tam çalışanlara uygulanacaktır. İşe başla veya işten ayrılma, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle eksik çalışılması durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

İlave tutar dâhil toplam asgari geçim indirimi tutarı, hizmet erbabının ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarın ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir.

youtube  facebook  twitter  linkedin 

 

Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. 4/25 Kadıköy - İstanbul

(Hilton Double Tree Otel Yanı)

Telefon: 0216 372 16 52

mail: egitim@akademikplatform.com.tr - info@akademikplatform.com.tr