Eğitimler

MALİYET MUHASEBESİ UZMANLIK EĞİTİMİ

MALİYET MUHASEBESİ UZMANLIK EĞİTİMİ

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ MEB ONAYLI MALİYET MUHASEBESİ UZMANLIK EĞİTİMİ

25 -26 Kasım 2017 Cts.-Pazar  10.00 - 17.30 Kadıköy Fiyat: 850,00 TL+KDV %8

 

Maliyet Muhasebesi Eğitimi, firmaların hem üretim sürecinde hem de diğer işletme süreçlerinde üretim maliyetlerini oluşturan ve etkileyen faktörlerin analizi için gereken bilgilerin uygulama ağırlıklı işlendiği bir eğitim programıdır. İşletmenin mali durumlarının dönemsel değerlendirmede maliyetleri oluşturan ve etkileyen faktörleri analiz etmek, maliyet kalemlerini hesaplamak ve muhasebeleştirmek için gerekli olan tüm bilgiyi, konusunda üst düzey uzmanlığa sahip mali müşavir ve akademisyenler tarafından işlenmektedir.

Bu programa muhasebe uygulamalarının her alanında ve maliyet muhasebesi bilgi sisteminde uzmanlaşmak isteyen her çalışan, yeni mezun ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenler katılabilir. 

Katılımcılar program sonunda maliyet muhasebesi sistemine ilişkin uygulamalıbilgi sahibi olacak ve maliyet muhasebesi kayıtlarını tutabilecek seviyede bilgi sahibi olacaklardır. Eğitimi konusunda uzman muhasebe müdürü olarak görev yapmış mali müşavir ve akademisyen danışmanlar tarafından yürütülmekte ve güncel maliyet sistemi ve muhasebesi uygulamaları öğrenim yapılmaktadır. 

Kimler Katılmalı? 

Alanda yöneticilik yapan uzmanlar, maliyet muhasebesi alanında uzmanlaşmak isteyen çalışanlar ve bu alanda eğitim almış kariyer yapmak isteyen yeni mezunlar. 

Programa Kimler Katılmalı;

Eğitim sonrası yapılacak sınavla MEB onaylı uzmanlık sertifikası verilmektedir. 

Maliyet Muhasebesine Giriş

-Genel muhasebe ile farkları ve  ilişkiler

-Maliyet giderlerinin sınıflandırılması ve maliyet unsurları 

Tek Düzen Maliyet Muhasebesi Sisteminde Sipariş ve Safha Maliyet Sisteminin Uygulaması

-Tek düzen muhasebe türlerinin tanımı ve uygulaması

-Türkiye’deki tekdüzen maliyet muhasebesi sisteminde sipariş maliyeti uygulaması

-Safha maliyetini kullanan örnek bir işletmede tekdüzen maliyet sistemi uygulaması 

Maliyetlerin Akışı ve Maliyet Muhasebesi Sistemleri

-Üretim işletmelerinde maliyetlerin akışı 

-Maliyet muhasebesi  sistemleri 

Direkt Hammadde Giderleri

-Direkt ve endirekt satın alınmasından tüketimine kadar ki aşamalar

-Üretimden ambara iade 

İşçilik Giderleri

-İşçilik gideri kavramı ve türleri

-İşçilik miktarının belirlenmesi

-Ücret sistemleri

-Boşa geçen zaman karşılığı ücretler ve muhasebeleştirilmesi

-Fazla çalışma ücretinin saptanması ve muhasebeleştirilmesi

-Kıdem tazminatı maliyet ilişkisi

-Parça başı ücret

-Verimlilik primleri 

Genel imalat giderleri

-Genel imalat giderlerinin tanımı türleri ve özellikleri

-Genel imalat giderlerinin mamuller ve gider yerleri açısından farklılıkları 

Sipariş Maliyeti Sisteminde Mamul Maliyetinin Saptanması

-Sipariş Maliyeti Sisteminin tanımı

-Sipariş Maliyeti Sisteminin yarar ve sakıncaları

-Mamul maliyetlerinin Sipariş Maliyeti Sistemine göre saptanması

-Genel imalat giderlerinin mamullere (siparişlere) yüklenmesi

-Uygulama 

Safha Maliyet Sisteminde Mamul Maliyetinin Saptanması

Mamül maliyetlerinin saptanması

Safha maliyeti sisteminde muhasebe kayıtları 

 

Ücrete dahil olanlar, çay, kahve ikramlar ve eğitim dokümanları ve CD ler

Sertifika; MEB onaylı ve Akademik Platform uzmanlık sertifikası verilecektir.

Ödeme de World ve Bonus karta 4 Taksit uygulanmaktadır.

google plus facebook twitter linkedin 

 

Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. 4/25 Kadıköy - İstanbul

(Hilton Double Tree Otel Yanı)

Telefon: 0216 372 16 52

mail: egitim@akademikplatform.com.tr - info@akademikplatform.com.tr