Blog

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil

performans değerleme

ÖLÇÜLEMEYEN YÖNETİLEMEZ!

En iyi performans ölçümünde insan kaynağını izleyip değerlendirme yetmiyor, performans değerlendirme sisteminde geribildirim yapmak ve gerektiğinde yöneticinin yol göstericiliğini yani mentorluğu devreye almak önem kazanıyor.

Günümüzde, ortalama performansı miktar olarak daha iyisini göstermeye yönlendirmek yerine daha nitelikli performansı özendirmek gerekiyor. Pazar payının daralması ve artan rekabetin daha çok üretmeyi değil daha yenilikçi ve nitelikli üretmeyi zorunlu kılması performans değerlendirme yöntemlerini değiştiriyor. Önümüzdeki dönemde çalışanların bireysel performansının yerine takım performanslarını yönetmenin organizasyon üzerindeki etkisi daha da artacaktır.

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin

Yeni Asgari Ücret açıklandı.

01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret,

Günlük : 59,25-TL

Aylık     : 1.777,50-TL

Buna göre bireysel emeklilik kesintisi olmayan işletmelerde asgari ücretlinin işverene aylık maliyeti şöyle olacaktır:

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin

insan kaynakları yönetim

Klasik yönetim  anlayışında  Adam Smith ve Frederick Winslow Taylor "işletmelerde insan kaynağı diğer üretim araçlarından farkı yoktur, çalışma talimatları çerçevesinde çalışır ve karşılığını alır" düşüncesine sahiptiler.

Taylor, modern yönetim sürecine girildiği zaman insan kaynağının verimlilikte önemini fark etti ve insan kaynağının gelişim programları ve eğitimler ile iş niteliğinin yükseltilmesinin daha fazla verimlilik yarattığına dikkat çekmeye başladı.

Üretim girdilerini makine (machine), kapital (money) malzeme (material), yönetim (managament), insan (man) olarak tanımlayan ve 5M olarak nitelendiren modern yönetim bilimciler ise öncelikle insanın üretim maliyetine dikkat çekerek toplam maliyetlerin içindeki oranını hesapladı. (ortalamada %20)

Sonrasında şu soru ile karşımıza çıktılar: "verimlilik maliyet düşürme ya da üretim artışı ise insanın maliyetini üretimi arttırmalarını sağlayarak düşürüp verimliliği arttırabilir miyiz?"

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin

asgari geçim indirimi

26.10.2016 tarihli ve 6753 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanuna geçici 86.  maddenin eklenmiştir.

Buna göre: 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.300,99-TL’nin altında kalanlara, bu tutar ile 1.300,99-TL’nin arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir.

Bu uygulama ilgili ayda tam çalışanlara uygulanacaktır. İşe başla veya işten ayrılma, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle eksik çalışılması durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

İlave tutar dâhil toplam asgari geçim indirimi tutarı, hizmet erbabının ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarın ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir.

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin

Akademik Platform Kurulduğu tarihten bu yana MEB Onaylı uzmanlık eğitimleri, kurumsal ve mesleki yeterlilik eğitimleri ile sektör profesyonelleri nezdinde haklı bir yer edinmiş, bünyesinde barındırdığı sektörlerinde tecrübeli uzman eğitmenleriyle de teorik eğitimi iş yaşamının pratik sorunlarına cevap verecek şekilde uygulamalarla şekillenen müfredatları ile de sektördeki yerini pekiştirmiştir.

google plus facebook twitter linkedin 

 

Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. 4/25 Kadıköy - İstanbul

(Hilton Double Tree Otel Yanı)

Telefon: 0216 372 16 52

mail: egitim@akademikplatform.com.tr - info@akademikplatform.com.tr